ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η MINDVIEW χειρίζεται και προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία αποκτά όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Η MINDVIEW δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν σας ζητηθεί, όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, να δώσετε πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να σας ταυτοποιήσουν, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνον όπως ορίζεται από αυτή την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η MINDVIEW δεσμεύεται να διαφυλάξει τις πληροφορίες που θα παρέχετε. Για να προληφθεί οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή αποκάλυψη στοιχείων, έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες, οι οποίες διασφαλίζουν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του διαδικτύου.